Strategische herpositionering

Voor een regionale afdeling van Vluchtelingenwerk is in enkele interviews/werksessies missie, visie en het proces van ‘maatschappelijke integratie’ in kaart gebracht en in een ‘big picture’ gevisualiseerd. Met als doel een beter inzicht te krijgen in knelpunten en mogelijkheden tot vernieuwing. De visual wordt ook gebruikt om met hogere instanties zorgen en verbeteringen te delen, zodat (meer) middelen vrijgemaakt worden om deze te implementeren.