Adviseur, maar dan anders …

Adviesbedrijven zijn er volop (we zijn er zelf eentje); dat maakt de uitdaging om het ‘anders’ te doen en je hierbij duidelijk te onderscheiden des te groter.

 

Dit specifieke bedrijf worstelde met precies deze vraag …

Met de partners hebben we een interessant traject doorgemaakt van visievorming, via klant-analyse naar strategievorming en business-model ontwerp. Dit klinkt vrij klassiek, maar het traject onderscheidde zich duidelijk door de gekozen ontwerp-benadering. De belangrijkste kenmerken hiervan waren:

  • integraal werken: dus niet alleen kijken naar Hard (diensten, ambities) maar ook Hart (cultuur, dromen)
  • vanuit de klant: persona’s opstellen van de klantenbase, maar hieruit ook passende persona’s opstellen van de klant-adviseur!
  • vanuit waarde-optimalisatie in plaats van omzet-maximalisatie
  • visueel: geen strategie-rapporten, maar werken met een visuele vormen-taal met nadruk op de verbinding tussen alle elementen van het (nieuwe) business-model
  • denken&doen: inrichten van een ‘LIving Lab’ waarin we de ideëen en ontwerpen direct in real-life konden toetsen
  • business & IT: parallel aan het business-design, direct ook de IT-tooling voor klant an adviseur ontwerpen en ontwikken, via een extreme agile-benadering.