Brexit …

Om met de deur in huis te vallen: het valt mij erg op hoe de keuze van de Britten getrokken wordt in het economische domein. Zoals tegenwoordig alle politieke discussies verworden tot financiele schermutselingen.

Voor mij gaat de EU niet om economisch profijt; en volgens mij is de oorspronkelijke drijfveer voor een Europese gemeenschap ook een hele andere.

Dus hoezo: uitrekenen wat het de EU- en de Britse burger kost en opbrengt?

Laten we met elkaar eens andere, meer-fundamentele vragen leren stellen. Over samen-leven, over veiligheid, nabijheid, buur(t)schap. Dat we – als politiek en als maatschappij – ternauwernood over deze mentale grenzen heen willen stappen, vind ik heel wat zorgelijker dan de begrenzingen van onze natie-staten en onze nationale boekhoudingen.